اولین مصاحبه با روزنامه «همشهری» ۱۳۷۷/۱۲/۶

اولین گفتگوی من با جراید، درباره نمایشم «مدرسه جنگل» بود که آن زمان یعنی زمستان ۱۳۷۷ به روی صحنه رفت و حسابی گل کرد. این مصاحبه را مازیار شیبانی فر در تاریخ ششم اسفندماه ۱۳۷۷ در روزنامه همشهری در بخش سینما و تئاتر به چاپ رساند. در این گفتگو به تشریح چگونگی شکل گیری این نمایش پرداخته بودم و مصاحبه کننده نیز خود نقدی در این باره ضمیمه کرده بود.