تولید و اجرای عمومی نمایش «اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی» شاید در پاییز ۱۴۰۲

نمایش «اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی» کاری که در کلاس بازیگری نوجوان (متدها و روش ها) تولید شد، شنبه و یک شنبه سوم و چهارم تیر ۱۴۰۲ در آموزشگاه بازیگری توانش به روی صحنه رفت. در این نمایش ۲۲ نوجوان و جوان ۱۴ تا ۲۲ سال همراه من بودند و به ایفای نقش و اجرای موسیقی پرداختند. بعد از درخشش بچه هایم و همچنین ارتباط خوب آن با تماشاگران به فکر اجرای عمومی این نمایش افتادم اما با گذشت چندین روز دریافتم که نمی توان به سرعت این نمایش را به مرحله تولید حرفه ای رساند. متن نیازمند بازنویسی و بازنگری عمیقی ست و نمی توانم هیچ کدام از بچه ها را که در نگارش و اجرای این نمایش هنرجویی نقش داشتند حذف کنم و بازیگر دیگری جایگزین کنم، بنابراین اجرای این نمایش را که می تواند جزء آثار شاخص نمایش نوجوان باشد را به زمان مناسب دیگری، شاید پاییز امسال محول می کنم تا به درک بهتری از نمایشنامه، موقعیت اجرا و همچنین هنرجویان عزیزم برسم.