شروع تمرینهای نمایش «پینوکیو» با ۱۶ بازیگر کودک

و درنهایت به جای آنکه با بازیگران بزرگسال و حرفه ای پینوکیو را شروع کنم با ۱۶ بازیگر که همگی هنرجویانم هستند و محدوه سن آنها بین ۹ تا ۱۲ سال است پینوکیو را استارت زدم. نکته جالب اینکه چون همگی کوچک هستند و در هر جلسه اتودهای مختص به خودشان را می زنند و از سر ندانستن کارهای خاصی را انجام می دهند، من هم هربار به نکات جدیدی برای اجرا می رسم و با خودم فکر می کنم چه خوب شد این بچه ها را برای اجرا انتخاب کردم و به امید خدا اگر نمایش خوبی از آب دربیاد، به درک جدیدی از نمایش کودکان دست پیدا می کنم که تمامی عوامل و بازیگرانش خود بچه ها هستند و فقط می تونستم با تجربه، ریسک و اعتماد به آنها به این نتیجه برسم. فعلا تمرین ها روزهای پنج شنبه ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۳ است که به زودی مجبورم ساعات تمرین را افزایش بدم. راستی در آخر باید بگم هیچ دغدغه ای برای مجل اجرا ندارم و مطمئنم در سالن مناسبی اجرا خواهیم رفت. فکر می کنم آخرای پاییز امسال.