نمایشنامه «پینوکیو» را با اشعاری از «نرگس اصغری» به چاپ می رسانم

نمایشنامه پینوکیو را اخیرا از داستان کوتاهی با همین عنوان از نویسنده ای با نام «سو آرنگو» ترجمه و برای اجرا بازنویسی کردم. این نمایشنامه در اوایل تیر۱۴۰۲ از سوی کارشناسان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش تئاتر کودک و نوجوان مورد تایید قرار گرفت. داستان پینوکیو را همه می دانیم و از چگونگی تبدیل یک عروسک به یک انسان خبر داریم اما چیزی که برایم مهم است چگونگی اجرا و مخصوصا صحنه های عاشقانه و عارفانه آن است. این موضوع باید به خوبی و به روشنی برای مخاطب کودک اجرا شود تا آنها درک واضحی از این داستان زیبا داشته باشند. بنابراین از نرگس عزیز خواستم تا شعرهای این نمایشنامه را بسراید تا به زیبایی های این متن اضافه شود. پس از آن پینوکیو را با تصویرگری یکی از دوستان هنرمندم آماده چاپ خواهم کرد تا در هنگام اجرای آن بتوانم نمایشنامه را هم در غالب یک کتاب به مخاطبان عزیز عرضه کنم. من فکر می کنم «نمایش پینوکیو» می تواند در ذهن بچه ها سال های سال باقی بماند و خاطره ای دل انگیز و تاثیر گذار شود.