کلاس جدید من با هنرجویان ۹ تا ۱۲ سال از ۱۹ مرداد ۱۴۰۲

از پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ دوره ی جدید را با گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال برگزار می کنم که هدفم کار با بچه ها جهت نمایشنامه خوانی «پینوکیو» است. پینوکیو را به تازگی از قصه ای به همین نام اثر «سو آرنگو» ترجمه و به نمایشنامه تبدیل کردم ام. با متن اصلی وجه اشتراک و تفاوت هایی دارد که امیدوارم به مذاق مخاطب خوش آید. به هر صورت در این دوره نیازمند بچه هایی هستم که بازیگری را تا حدودی بدانند، تجربه کرده باشند و آماده رویایی با تماشگران حرفه ای باشند. اگر عکس العمل و فیدبک بچه ها و همچنین خانواده ها مناسب باشد و تجربه خوبی به دست آورم، حتما پینوکیو را برای اجرای صحنه ای تولید خواهم کرد.