گزارش تصویری سینماخانه از «اجازه ما نخوندیم» 1398/10/9

نمایش «اجازه ما نخوندیم»که با بازی چهارده هنرجو آن را به روی صحنه بردم اولین نمایش من بود که دچار ممیزی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد شد و متاسفانه مجوز اجرای عمومی دریافت نکرد و تنها ده دقیقه از پنجاه دقیقه آن در بخش کودک و نوجوان دومین جشنواره سراسری تئاتر مان اجرا شد، هر چند از تمام بازیگرانم تقدیر شد و من جایزه اول کارگردانی را به صورت مشترک دریافت کردم. این نمایش تنها دو اجرا در «مرکز تئاتر توانش» داشت و تمام.

لطفا برای دیدن تصاویر این نمایش به لینک زیر بروید:

http://www.cinemahouse.ir/1398/10/09/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85/