گزارش خبرنگار کانون از نمایش داستان زمین 1396/9/27

نمایش «داستان زمین» که نمایشی بود با حضور خردسالان، کودکان و نوجوانان 4 تا 16 سال در هفدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در مرکز 30 و همچنین در 16 مهرماه 1397 در حضور 700 مخاطب در کانون به روی صحنه رفت، مورد توجه  منتقدین و خبرنگاران حوزه هنر قرار گرفت و گزارش های فراوانی از این کار تهیه و منتشر شد. گزارش زیر یکی از آنهاست.

https://www.kanoonnews.ir/news/275538/