گفتگوی من با مجله «جوانان» ۱۳۷۸/۱۰/۲۷

گفتگوی من با مجله جوانان در زمستان سال ۱۳۷۸ درباره نمایش «زنگوله پا» بود که آن هنگام اجراهای موفقی را می گذراند. متاسفانه به متن گفتگو دسترسی ندارم و فقط تصویری از آن در آلبوم یافتم که به نمایش گذاشتم.