گفتگو با مجله «گنبد کبود» ۱۳۷۹/۳/۲۶

این گفتگوی من نیز درباره نمایش زنگوله پا و در مجموع تولید و اجرای تئاتر برای کودکان و نوجوانان بود که در مجله تخصصی گنبد گبود آن زمان که برای کوک و نوجوان چاپ می شد انتشار یافت.

لینک مصاحبه