نمایش «اتفاقات عجیب 16 سالگی»

نمایش «اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی» شورانگیزترین و به یادماندنی ترین نمایشی است که من با نوجوانان آن را به روی صحنه بردم. حضور بیست بازیگر نوجوان و دو نوازنده ی جوان در کنار صحنه و حرف زدن درباره هیجانات،‌آرزوها و خواسته های بچه های نوجوان بسیار شورانگیز بود. قصه ی اصلی نمایش از دل داستان های خود بچه ها سربرآورد و از کلاسی که با آن ها داشتم. واقعا حیف که برای نوجوانان هیچ چیزی تولید نمی شود. نه فیلم، نه تئاتر و نه هیچ سرگرمی مناسب دیگری. نوجوانی دوران کوتاهی ست اما نیازمند توجه زیاد است و من به عنوان یک کارگردان تئاتر و نه در مقام دیگری از اینکه کار بزرگی با نوجوانان به روی صجنه بردم به خودم می بالم و امیدوارم فرصتی شود تا این نمایش را به صورت کامل و برای عموم آماده اجرا کنم. اتفاقات عجیب ۱۶ سالگی تنها دو شب اجرا شد و در همان دو اجرا بیش از ۳۵۰ نفر این نمایش را دیدند.

به امید فردا…