نمایش «تصمیم بزرگ مراد»

«تصمیم بزرگ مراد» پایان نامه ی عملی کارشناسی ارشد من بود. متن اصلی نوشته ی دکتر یداله آقاعباسی بود با نام لوطیان مرد رند که آن را نرگس اصغری تغییر داد و بازنویسی کرد. ابتدا در پلاتوهای دانشکده سینما تئاتر تمرین می کردیم. سپس قرار شد در بخش پایان نامه های برتر دانشجویی در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودککان و نوجوانان تولید و حمایت شود و به روی صحنه رود. هنگامی که در کانون بازبینی شد به سلیقه کارشناسان عزیز خوش نیامد. نمایشی بود نوجوان، ایرانی و پر از بزن و بکوب. مانده بودم چه کنم؟ قرار شد خیلی سریع در سالن گوشه ی فرهنگسرای نیاوران اجرا رود. آنجا را بررسی کردم. ابعاد و مشخصات صحنه برای تعداد بازیگران و گروه موسیقی اندازه نبود. به ناچار آن را در فرهنگسرای گلستان و خانه فرهنگ فدک به اجرای عمومی بردم. پایان نامه را با نمره ۱۸/۵ پاس کردم. تماشگران استقبال کردند و نمایش هم فروش خوبی داشت.

راستی چون عروسک های خرگوش بی کیفیت تولید شده بود، دو تا خرگوش زنده خریدم و هر شب آن ها را در اجرا به روی صحنه می بردیم و بچه های تماشاگر ذوق زده فریاد می زدند: وای خرگوش…

من در تصمیم بزرگ مراد، کارگردان، طراح صحنه و بازیگر بودم.