نمایش «خرس و چشمه»

تمرین های نمایش «خرس و چشمه» در تابستان ۱۳۸۰ در تالار هنر و بلافاصله پس از اجرای گل کوچولو شروع شد. اما به دلایل مخالف به اجرا نرسید. با آنکه بازبینی رفتیم و دکور و لباس و حتی موسیقی کاملا حاضر بود. یک سال بعد هنگامی که در تماشاگه پول مسئولیت سالن نمایش با من بود، آن را به اجرا بردم، هرچند کوتاه و فقط ۳۰ اجرا.

به یاد دیرآمدن های حسین روزبه و پیمان فاطمی.