نمایش «درِگوشی»

نمایش درگوشی اقتباسی از داستان مربای شیرین اثر ماندگار استاد هوشنگ مرادی کرمانی است که توسط نرگس اصغری به نمایش نامه تبدیل و برای اجرا بازنویسی شد. این نمایش حاصل کلاس تولید نمایش در آموزشگاه بازیگری توانش بود که با حضور دو بازیگر بزرگسال و حرفه ای و هنرنمایی دوازده هنرجوی نوجوان به روی صحنه رفت. درگوشی اجرای موفق دیگری با نوجوانان بود. خوشبختانه این کار بسیار مورد توجه مخاطبان، هنرمندان و منتقدین قرار گرفت. نمایش درگوشی از ۲۵ اردیبهشت تا ۲ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷/۳۰ در تالار هنر تهران به روی صحنه رفت و من به عنوان طراح صحنه و لباس در این پروژه حضور داشتم. مهم ترین هدف ما در انتخاب موضوع به عنوان دست اندرکاران اصلی این نمایش، بیدار کردن حس واخواهی، پیگیری و حق طلبی در بین نسل جوان جامعه بود.