نمایش «در اعماق»

نمایش «در اعماق» را در یکی از کلاس هایم با بچه های ۱۰ تا ۱۳ سال تولید کردم. دقیقا تابستان ۱۳۹۸ بود و یک سال از تاسیس آموزشگاه می گذشت و من فرصت کرده بودم دوباره به دغدغه های زیست محیطی که در ذهنم غوطه ور بود، بپردازم. از همان جلسات اول کلاس با هنرجویان به موضوعاتی همچون پرفورمنس، نمایش بی کلام و استفاده بیشتر از بدن پرداختم. سپس شروع به گفتگو درباره محیط زیست کردم. آنها هم مثل من علاقمند به این موضوع بودند. قرار شد تمام مواد بازیافتی و پلاستیکی که در خانه دارند هر جلسه به کلاس بیاورند. کوهی از پلاستیک جمع شد. به پیشنهاد یکی از بچه ها به آلودگی دریا و اقیانوس ها پرداختیم. نمایش جان گرفت و با موزیک های زیبایی که همگی انتخابی بود نمایش درخوری را به اجرا بردیم. دقیقا ۱۵ شب در مرکز تئاتر توانش اجرا رفتیم و تماشاگران با تشویق های فراوان کیفیت اجرای ما را تایید کردند.

طراحی صحنه، انتخاب موسیقی، نمایشنامه و کارگردانی این نمایش با من بود.