نمایش «سیرک سیار»

سیرک سیار در اوج همه گیری کرونا و در زمستان ۱۳۹۹ آماده اجرا بود اما به خاط شرایط بد پاندمی این اجرا کنسل شد. از ابتدا هم قرار بود به صورت بسیار محدود اجرا داشته باشیم و فقط به صورت نمایشنامه خوانی اما اوضاع بسیار پیچیده و خطرناک شد. بنابراین کلا منصرف شدیم. در اواخر بهار ۱۴۰۰ دوباره بچه ها کنار هم جمع شدند هر چند بسیار باملاحظه. خدا رو شکر کار پیش رفت و در دوم تیر ۱۴۰۲ و دقیقا سومین سال تاسیس آموزشگاه بازیگری توانش توانستیم کار را به سرانجام برسانیم. در انتها نیز آقا مجتبا کاظمی عزیز با عروسک هایش باعث شادی بچه ها و خانواده ها شد.

در این کار من صرفا به عنوان تهیه کننده حضور داشتم.