نمایش «مدرسه جنگل»

نمایش «مدرسه جنگل» اولین تولید حرفه ای من بعد از نمایش «ما همه چیز داریم» در حوزه تئاتر کودک و نوجوان است که در آخرین سال دبیرستان (پیش دانشگاهی ۱۳۷۶) آن را تمرین کرده بودم. جالب آنکه به واسطه بابک فرجی عزیز، تمامی بازیگران آن، دانشجویان رشته نمایش ورودی سال ۱۳۷۶ بودند و هنگامی که در سال ۷۷ وارد دانشکده هنر و معماری شدم در ترم دوم مدرسه جنگل را به اجرا بردم، دقیقا بهمن ۱۳۷۷

مدرسه جنگل در همان سال در نخستین جشنواره کانون های نمایشی تهران در بخش کودک و نوجوان شرکت کرد. فریده (مژگان) علی زاده جایزه اول طراحی صحنه، امیر قیصری جایزه اول موسیقی را کسب کردند. مانوئل ابراهیمی برای بازی نقش میمون، کاندید بازیگری اول مرد شد (جایزه نگرفت) و من هم جایزه نمایش برگزیده را دریافت کردم.

من در نمایش مدرسه جنگل، نویسنده وکارگردان بودم.